Alle muslimer er terrorister (mariajoh)
Hjem Add

0

Alle muslimer er terrorister

"Sikkert en muslim som står bak." Er noe vi alle hører når det er snakk om tyveri, skyting og spesielt terror i media. Det har dessverre blitt slik at ordet "muslim" assosieres med "terrorist". La meg ta strømmen av syriaflyktninger som et eksempel. Enkelte nordmenn har nærmest bannlyst syriaflyktningene fra landet "vårt", fordi de mener flyktningene drar elendighet inn i Norge og at en del av disse kommer for å utføre terrorhandlinger. Jeg skal ikke benekte muligheten for at noen av disse flyktningene kan være medlem av terroristorganisasjoner, som f.eks IS, men nå må vi heller ikke glemme at 22.juli-terroren ble utført av en nordmann som var etnisk norsk. Med dette mener jeg at selv uten flyktningstrømmen fra Syria, så er muligheten for at det sitter terrorister her i landet som er etnisk norske ganske stor. Vi er i overkant av 5 millioner innbyggere i Norge, og i 2013 utgjorde etniske nordmenn 77% av landets totale befolkning, mens personer med form for innvandrerbakgrunn utgjorde 23%. Vi må ikke være så naive og godtroende om vårt eget folk at tanken om at det faktisk kan være etniske norske terrorister blant de 77%, ikke streifer oss engang. Hvorfor er vi så skeptiske til mennesker som er forskjellige fra oss? Mennesker som sårt trenger hjelp søker det her i Norge, og hva får enkelte tilbake? Påsatte branner på asylmottakene de har blitt plassert på, kun fordi noen nordmenn mener de ikke hører hjemme her og burde komme seg tilbake dit de kom fra. Her kommer flyktningene til Norge med et håp om trygghet, et håp om liv. De flyktet for en grunn. En grunn som gjorde at de fryktet for livet til sin familie, til sine nære og til seg selv. Krig. Så hva får enkelte nordmenn til å si "dra tilbake der dere kom fra"? Det er på tide å komme ned fra sin høye hest og innse at vi nordmenn, ja vi er faktisk ikke annet enn heldige med gullhår i rævva som har blitt født og oppvokst i dette landet. Dette landet uten krig. Dette landet som bader i penger takket være olje. 

Dere lurer kanskje på hvorfor jeg har skrevet landet "vårt" med anførselstegn i starten av innlegget? Dette landet er ikke vårt. Ja, vi er født og oppvokst her men det betyr ikke at andre mennesker fra andre land ikke er velkomne hit. Dette landet er ikke bare vårt, dette landet er for alle. Sjansen for at  enkelte av de etniske amerikanerne også tenkte "dra tilbake der dere kom fra" da vi nordmenn emigrerte fra Norge til USA er ganske stor. Vi dro over havet i håp om et bedre liv, akkurat slik syriaflyktningene (og andre flyktninger) nå gjør. De drar ikke over havet for moro skyld; de gjør det fordi det er deres siste utvei. Jeg føler med dem. Det gjør jeg virkelig. Det er ingen som vil utsette familien sin for en slik fare som oppstår ved å krysse hav og landegrenser hvis det ikke var nødvendig. Jeg føler fortvilelsen deres. Sorgen de føler etter et tap av familiemedlem som ikke nådde over grensen til et bedre liv. Vi har faktisk en plikt til å hjelpe mennesker i nød. Samtidig som vi har mennesker i landet vårt som vil hjelpe, har vi også mennesker som brenner ned flyktningmottak og som ikke klarer å sette seg inn i flyktningenes situasjon. Mennesker som virker tappet for medfølelse. Jeg skjønner ikke hvordan det går an å framstå som så følelsesløs..


  • Kommenter her
    Tilkomstgruppen
    Design og koding: Ina Anjuta